Många människor är känsliga för pollen, speciellt under våren. Damm, tobaksrök och aerosoler är också källor till irritation. Känner du igen något av detta så kan det var dags att köpa en luftrenare. I den här artikeln kommer vi att besvara de frågor du kan tänkas ha om luftrenare, lista våra favoriter, och berätta vilka av dem som är vår testvinnare, vårt bästa budgetval och vårt bästa premiumval.

I den här artikeln får du information om:

 • Vilka luftrenare som är våra favoriter
 • Kapacitet och funktioner hos olika produkter
 • Vilken service och underhåll som behövs
 • Vad du bör tänka på innan du köper en luftrenare

Får du in rök i din bostad när grannar i tid och otid envisas med att grilla? Det är minst sagt irriterande, och ännu allvarligare om du är allergiker. Kan det vara så att du har problem med magen? Det kan också bero på att du lever i dålig luft. Detta elände har många olika källor. Även människan själv kan ge upphov till otrevliga odörer.

Vilka luftföroreningar du vill fånga upp avgör till stor del vilken teknik för filtrering du skall välja – det finns många varianter. Mekanisk filtrering innebär att partiklar fångas i en filterduk. Partiklar kan också fångas in av laddade plattor, dvs. en form av elektrostatisk filtrering. En kombination av dessa metoder kallas elektrostatiskt laddade mekaniska filter. Gasfiltrering innebär att aktivt kol fångar upp gaser. UV- och fotokatalytiska filter är en annan form av gasfiltrering. I detta fall bryts gaserna ner till ofarliga ämnen, som vatten eller koldioxid.

Effektiviteten hos ett luftfilter beror på luftflöde och filterkapacitet. För flera typer av luftrenare avtar kapacitet successivt i takt med att filtren fylls med partiklar. Luftflödet minskar då över tid. En effektiv luftrenare löser detta dilemma på olika sätt. Luftrenarens placering i lokalen kan vara helt avgörande för resultatet, och självklart krävs också underhåll och service.

Testvinnare – Blueair Classic 405

Blueair Classic 405

Lokalyta (max): 40 m²
Luftflöde (max): 510 m³/h
Mått (B*H*D): 500 mm, 590 mm, 275 mm
Vikt: 14 kg
Reningsmetod: Hepa – filter
Ljudnivå: 32 – 52 dB
Antal hastighetslägen: 3 st
Funktioner: Display, Mobilapp för styrning av funktioner

 • Kombination av två tekniker – mekaniskt och elektrostatiskt.     
 • Filtret har låg täthet – bra luftflöde med mycket låg ljudnivå.
 • Hög kapacitet – ett rum renas fem gånger per timme.
 • Hög reningsgrad – exempelvis 99,97 % av luftburna partiklar.
 • Dess något skrymmande design smälter inte nödvändigtvis in i rummet, men så är även fallet för de flesta luftrenare. 

Kapacitet och prestanda

Vår testvinnare, Blueair Classic 405, är lämplig för rum på cirka 40 kvadratmeter. Den renar luften för personer som har allergier, astma och liknande andningsproblem. Produkten fungerar med en teknik som kallas HEPA Silent, en kombination av mekanisk och elektrostatisk filtrering. En fläkt drar in partiklar till luftrenaren och de luftburna partiklarna ges en elektrisk laddning. Detta gör att de vidhäftar och enkelt fastnar i ett plastfilter som består av polypropylenfiber. Kombinationen av elektrisk laddning och luftström gör att virus och bakterier inaktiveras. Filtret har låg täthet, vilket gör att fläkten kan pressa igenom mer luft med lägre kraft och energiförbrukning. Driften är nästintill ljudlös. Tester visar att denna luftrenare fångar upp 99,97 % luftburna partiklar i form av virus och bakterier. Luftrenaren förhindrar även tillväxten av bakterier. Luftrenaren har en inbyggd sensor som känner av luftens kvalitet. Den har en kapacitet som gör att allt pollen i ett rum försvinner på 20 minuter. Den renar all luft i rummet fem gånger i timmen – en luftomsättning på knappt 600 kubikmeter per timme.

Funktioner

Luftrenaren är WiFi-kompatibel och uppges arbeta med en applikation som kallas Blueair Friend. Förutom pollen, rök och bilavgaser, så släpper ett hus in damm, virus och bakterier. Färg, möbler och kläder frigör även de kemikalier. Enligt denna tillverkare kan luften inomhus innehålla fem gånger så mycket föroreningar som luften utomhus. Ren luft förbättrar naturligtvis hälsa, sömn och välbefinnande. Barn är särskilt utsatta eftersom deras lungor och hjärnor fortfarande är under utveckling.

Med denna luftrenare kan du välja filter beroende på ditt behov. Det går att förinstallera ett partikelfilter eller ett filter kallat SmokeStop, som eliminerar tobaksrök. Asthma Allergy Nordic rekommenderar detta märke för astmatiker och allergiker. Testinstitutet Testfakta har också gett denna luftrenare betyget 8,4 av 10 möjliga. Den var därmed bäst av tolv utvalda märken! Luftreningen visade sig vara överlägsen vid såväl maximal som låg effekt.

Underhåll, service och pris

Genom WiFi-anslutning går det att följa luftrenarens status. Det går att ha kontroll över fläkthastighet och när det är dags för filterbyte. Trots att prisbilden ligger i övre prisklass så väljer vi denna som testvinnare.

Bästa Budgetval – Coway AP-1008CH

Coway AP-1008CH

Lokalyta (max): 73 m²
Luftflöde (max): 350 m³/h
Mått (B*H*D): 354 mm, 645 mm, 194 mm
Vikt: 6,8 kg
Reningsmetod: Bakteriefilter, Dammfilter, HEPA filter, Kolfilter
Ljudnivå: 22-49 dB
Antal hastighetslägen: 5 st
Funktioner: Luftrening, Display

 • Klarar stora ytor
 • Effektiv rening – luften blir 99,5 % renare
 • Enkel indikator och inbyggda sensorer
 • Flera filter som tar olika typer av luftföroreningar 
 • Oklar effektivitet vad gäller virus och bakterier, jämfört med andra produkter

Kapacitet och prestanda

Den här luftrenaren klarar rum på upp till 75 kvadratmeter och arbetar i tre filtersteg. Den tar upp allt från damm och pollen till lukter och odörer genom ett aktivt kolfilter. Det ena filtret är ett HEPA-filter. Partiklar ner till en partikelstorlek på 0,26 mikrometer tas bort. Luftrenaren har ett luftflöde på maximalt 350 kubikmeter per timme. Lägsta ljudnivå är 22 dB och högsta 49 dB – luften blir 99,5 % renare. Leverantören uppger att energiförbrukningen är låg men det är oklart hur stor årsförbrukningen blir. Det beror självfallet på hur stort behovet av rening är. Uppgiven effekt är 47 W. Skulle man köra luftrenaren kontinuerligt under årets alla dagar blir förbrukning cirka 400 kWh.  

Funktioner

Ett förfilter är antibakteriellt behandlat och avlägsnar relativt stora dammkorn och hår från människor och husdjur. Nästa filter är ett kombinationsfilter som tar bort partiklar såsom damm, pollen och oönskade dofter, men är behandlat så att även bakterier elimineras. Det tredje filtret är ett högpresterande HEPA-filter som effektivt avlägsnar fina partiklar, mögelsporer, bakterier och virus. Det sistnämnda filtret är behandlat så att virus som fastnat i filtret inte växer till sig. Hela processen för filtrering gör livet lättare för allergiker och man får mindre luftvägsproblem. Virussjukdomar sprids inte lika lätt, och nattetid får personer i rummet bättre sömn.

Enheten har en indikator för renhet. Den visar med olika färger aktuell luftkvalitet. Vid blå färg är luften ren – ju rödare indikator desto högre orenhet. Dessutom finns det en inbyggd partikelsensor som läser av luftkvaliteten och ställer in rätt lufthastighet automatiskt. Produkten har olika driftlägen: “Sleep Mode” som växlar till viloläge för tyst drift när rummet blir mörkt, “Silent Mode” som ger högeffektiv luftrening med extra tyst drift, och “Eco Mode” som innebär att fläkten stannar om ingen förorening upptäckts de senaste 30 minuterna. Partikelsensorn är hela tiden aktiverad och vid försämrad luftkvalitet drar luftrenaren igång igen.

Underhåll, service och pris

Av luftrenarens tre filter skall två bytas var 30:e månad. Det tredje filtret är ett förfilter och behöver inte bytas. Däremot skall det regelbundet rengöras, upp till två gånger i månaden, med en dammsugare eller sköljas i vatten. Behövs nya filter kan ett komplett filterset köpas av leverantören. Två års tillverkargaranti lämnas och jämfört med andra fabrikat har denna luftrenare ett relativt lågt pris. Noterbart är att produkten fått goda omdömen från Asthma Allergy Nordic och Brittiska Allergiförbundet.

Bästa Premiumval – Dyson Pure Humidify + Cool

Dyson Pure Humidify + Cool

Lokalyta (max): 81 m²
Luftflöde (max): 350 l/s
Mått (B*H*D): 312 mm, 929 mm, 312 mm
Vikt: 8,3 kg
Reningsmetod: HEPA Filter, Kolfilter
Antal hastighetslägen: 10 st
Funktioner: Kylningsfunktion, Luftfuktning, Luftrening

 • Klarar relativt stort utrymme.
 • Effektiv luftrengöring.
 • Mer än en funktion.
 • Tilltalande produktdesign.
 • Priset

Kapacitet och prestanda

Denna modell är testad för en luftrenande täckningsgrad i ett 81 kvadratmeter stort rum. Luftrenaren har ett HEPA-filter och aktivt kolfilter, och Dyson hävdar att 99,97 % av alla allergener och förorenade partiklar fångas in och elimineras. Pollen ner till 0,3 mikron filtreras bort. Eftersom en mikron är en tusendels millimeter talar vi om sådant som inte syns, men ändå finns omkring oss. Förutom luftrening ingår även luftfuktning i denna produkt. Detta är bra för den som är känslig för torr luft. Många känner av detta särskilt under vintertid. För att åstadkomma luftfuktning behöver man fylla på vatten. För att undvika bakterier i vattnet finns en ultraviolett rengöringsteknik som tar bort 99,9 % av eventuella bakterier i vattnet.

Funktioner

Luftrenaren känner automatiskt av partiklar och gaser i rummet. Rummets temperatur och luftfuktighet registreras. Detta sker i realtid och bildar underlag för styrning av rening och luftfuktning. Med något som kallas “Dyson Air Multiplier-teknik” blandas och cirkuleras renad och fuktad luft i hela rummet. Genom att sprida fuktad luft får man också en viss kyleffekt som naturligtvis kan kännas behaglig under varma sommardagar.

En spännande funktion är att det går jämföra luften inomhus med den utomhus. En display graderar luftkvaliteten i kategorierna bra, ganska bra, dålig, mycket dålig och extremt dålig. Man får också information om föroreningar nedbrutna på olika substanser. Detta kan vara rök, bakterier och giftiga ämnen som finns i rengöringsmedel och färger. Allt detta kan avläsas i realtid. Det finns också en tillhörande fjärrkontroll. 

Underhåll, service och pris

Hur ofta behöver filtret bytas? Det beror på luftkvaliteten och hur frekvent enheten är i drift. En LCD-skärm och en Dyson Link-app upplyser om hur filtret mår. När det är dags att byta kommer det att signaleras. Luftrenaren kräver ingen manuell rengöring förutom att den kan behöva torkas av utvändigt. Efter 675 timmars drifttid är det dags att göra en ordentlig invändig rengöring. Rengöringsvätska och vatten tillsätts. Sedan får man trycka på en knapp, och resten sköter apparaten av sig själv. Om driften är igång i stort sett hela tiden så bör rengöring ske en gång per månad. För denna produkt lämnas en tillverkargaranti på två år. Luftrenaren ligger i den högsta prisklassen. Samtidigt får man komma ihåg att två funktioner erhålls.

4: Lightair IonFlow Signature

Lightair IonFlow Signature

Lokalyta (max): 50 m²
Mått (B*H*D): 190 mm, 660 mm, 190 mm
Vikt: 2,8 kg
Ljudnivå: 21 dB
Antal hastighetslägen: 5 st
Funktioner: Jonisator, Luftrening

 • Effektiv rening av partiklar – vetenskapligt utvärderad
 • Enkel att montera
 • Enkelt underhåll
 • Jämförelsevis låg investering och driftskostnad
 • Eliminerar inga gaser

Kapacitet och prestanda

Detta är en filterfri luftrenare som fungerar för en yta på upp till 50 kvadratmeter. Den rengör effektivt luft från 99,94 % av pollen, husdjursallergener, föroreningar från trafik, rök, virus, bakterier mm. Studier visar att tekniken effektivt reducerar viruskoncentrationen och oskadliggör 97 % av virus redan i luften (virus upphör därmed att vara smittsamma). Luften renas effektivt från de minsta och mest hälsovådliga luftburna partiklarna ända ner till nanostorlek. Så små partiklar kan inte tas upp i ett filter. Det är en utmärkt luftrenare för personer med allergi, astma och KOL. Den är även lämplig för gravida kvinnor, spädbarn och äldre personer. Med andra ord har den bra prestanda för alla som vill bibehålla en bra hälsa och undvika infektioner och luftföroreningar. Energiförbrukningen är låg, eller 5 W. Kostnaden för drift på en årsbasis blir försumbar. Luftrenaren skall alltid vara i drift för att ge bästa effekt.

Funktioner

Denna teknik innebär att hundratals miljoner elektroner genereras per sekund. Omvandling sker till negativa joner (jonisering). Dessa joner håller fast vid skadliga partiklar som finns i luften. En dammuppsamlare absorberar partiklarna som en stor magnet. Ytan på dammuppsamlaren blir smutsig och behöver rengöras och torkas av. Därefter återanvänds uppsamlaren igen.

Det är viktigt att komma ihåg att inget ozon bildas. Detta ämne är farligt. De joner som bildas färdas till ett rums alla hörn och fäster vid damm, virus, bakterier, rök etc. All lukt elimineras inte med denna luftrenare. Lukt är partiklar eller gas. Lightair IonFlow hanterar lukter som består av partiklar mycket väl, medan gas inte tas bort. Exempel på lukter som luftrenaren tar bort är rök och mögel, vilket är nog så viktigt. Luftrenaren har en mycket låg ljudnivå. Den hörs inte i en normal hem- eller arbetsmiljö. Produkten är testad av Karolinska Institutet och har fått mycket goda omdömen.

Underhåll, service och pris

Underhållet är enkelt. Det finns inga dyra filter att byta. Partikelkollektorn behöver endast rengöras under en vattenkran när den har blivit smutsig.

Priset för denna produkt ligger i en mellanklass jämfört med olika fabrikat av luftrenare. Kostnaden för drift och underhåll är låg. Produkten finns i tre olika färger och ställs på golvet. Man installerar den själv, det är bara att koppla ihop luftrenarens fot och jonisator och sätta på strömmen. Om rummet som skall renas är större än 50 kvadratmeter kan flera enheter behövas.

5: Coway AP1516D

Coway AP1516D

Lokalyta (max): 100 m²
Luftflöde (max): 492 m³/h
Mått (B*H*D): 406 mm, 762 mm, 229 mm
Vikt: 11,8 kg
Reningsmetod: HEPA Filter, Kolfilter
Ljudnivå: 48 dB
Antal hastighetslägen: 4 st
Funktioner: Luftrening, Luktneutraliserande

 • Effektiv rening av partiklar och gaser
 • Klarar stor rumsstorlek.
 • Indikator visar renhet
 • Olika driftlägen för optimal energiförbrukning
 • Kostnad för filter

Kapacitet och prestanda

Detta fabrikat kan klara av att rena rum upp till 100 kvadratmeter. Luftrenaren har fyra effektiva filter och därmed minskas risken för att utveckla astma och andningsproblem. Den är rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet. Denna rekommendation gäller för ett driftläge där luften i ett rum på 28 kvadratmeter renas. Produkten har olika driftlägen. Beroende på fläkthastighet varierar strömförbrukningen från 10 till 65 W. Luftflödet är 492 kubikmeter per timme. I ett rum på 100 kvadratmeter omsätts luften därmed nästan två gånger per timme.

Funktioner

Produkten har fyra olika filter. Ett förfilter fångar upp hår och dammtussar. Därefter finns ett filter som tar bort pollen, mögelsporer och mjäll från husdjur. Tredje steget utgörs av ett deodoriserande filter i form av aktivt kol i granulatform som tar bort odörer som matos, men även andra störande lukter. Ett sista filtersteg består av ett HEPA-filter som tar bort bakterier, cigarettrök och andra mikropartiklar.

En renhetsindikator visar i realtid luftens kvalitet. Den växlar mellan fyra olika färglägen, där blå är bra och röd visar att det är mycket partiklar i luften. Luftflödet kan styras rakt upp mot taket, rakt fram i rummet eller både rakt upp och rakt fram. På så sätt får man maximal cirkulation och effektiv luftrening.

Luftrenaren har en särskild funktion som renar och cirkulerar luften i tio minuter. Automatiskt och i olika fläkthastigheter varieras luftflödet framåt och uppåt. Denna funktion kan användas då man kommer hem, efter att ha varit borta ett tag, och vill få en snabb, fräsch och effektiv luftrening och cirkulation. Det finns en timerfunktion att ställa in för en, fyra eller åtta timmars drift. Därefter stänger enheten av sig själv. En partikelsensor känner av luftkvaliteten. Fläkthastigheten anpassas därefter. För natten finns ett särskilt “Sleep Mode”. När ett rum varit mörkt i mer än tre minuter går detta, extremt tysta, driftläge igång. En ljudkänslig person kan därmed behålla en god nattsömn och ändå ha god luftkvalitet.

Underhåll, service och pris

Luftrenarens filter måste rengöras eller bytas ut. Förfiltret skall regelbundet dammsugas. Det andra filtret skall bytas ut tre gånger per år. Filter nummer tre byts ut efter två år och HEPA-filtret en gång om året. Filterpaket för en årsförbrukning köps av leverantören. Två års produktgaranti lämnas. Priset ligger i mellanklass jämfört med andra fabrikat.

Köpråd

Varför installera en luftrenare?

För en lekman kan det förefalla överraskande att luften inomhus är fem gånger mer förorenad än den luft som finns utomhus. Vi vet däremot att vi behöver frisk och fräsch luft inomhus för att må bra. Om vi ständigt befinner oss i ett dåligt inomhusklimat finns risk att vi drar på oss huvudvärk, astma och allergier. Vi vet också att många människor lider av olika allergiska besvär. På våren får vi pollenallergi. För andra så är damm ett stort bekymmer. Barn och äldre människor kan vara särskilt ömtåliga när det gäller luftkvalitet. Åtskilliga personer har genom varaktig rökning eller liknande dragit på sig KOL. Då är man också extra känslig för dålig luft. Tänkvärt är också att vi tillbringar cirka 90 % av vår tid inomhus. En luftrenare är i detta sammanhang en relativt billig lösning för att få bort damm, partiklar och diverse odörer. Parallellt med detta får man naturligtvis inte glömma att tillföra ny, syrerik luft i huset.

Vad är behovet gällande kapacitet och funktion?

Ett första steg är naturligtvis att tänka efter var i bostaden som luftrening behövs. De luftrenare som nämns i denna artikel klarar av att rena luften i rum upp till 100 kvadratmeter. I något fall krävs i så fall två enheter för att klara behovet. Vanligtvis vill man ha en luftrenare i vardagsrummet, och även i ett sovrum. Arbetar vi hemifrån är det självklart att rummet skall ha bra luft. 

Vi måste tänka efter vilka föroreningar vi vill avlägsna. Måste vi ta bort såväl partiklar som gaser, eller kan vi nöja oss med eliminering av partiklar? I vår artikel finns fabrikat som klarar båda delarna, men investeringen och driftskostnaden påverkas. Ytterligare en hybridlösning innebär att produkten inte bara ger luftrening utan också luftfuktning. Det senare kan vara en intressant funktion för vinterns torra inomhusklimat, men skall ställas mot investeringen som detta medför, och det arbete som krävs för skötsel och handhavande.

Oavsett märke uppges en mycket hög partikelrening. Nästintill 100 % av alla allergener och förorenade partiklar fångas in och elimineras. I ett märke uppges 97 % av virus tas upp redan i luften. Vi kan också notera att de fabrikat som innehåller filter har ett så kallat HEPA-filter som standard. Detta är ett sen många år beprövat filtersteg och tar effektivt hand om bakterier, cigarettrök och andra mikropartiklar.

Vilket krav finns för styrning och reglering?

Flera luftrenare har olika driftlägen för luftflödet. I många fall finns sofistikerade lösningar så att luftreningen kan anpassas till luftkvaliteten, som då känns av med en partikelsensor. Luftrening sker då när den som bäst behövs. Driftsekonomin blir beroende av driftläge och av effektbehov. Några av modellerna ger möjlighet till fjärrstyrning, dvs. ingen luftrening när ingen är hemma. I något fall sätts luftrenaren i ett startläge under en kort tid så att rummet snabbt får en bra luftkvalitet. För ett av fabrikaten bör luftreningen konstant vara i funktion. I gengäld har detta märke en låg energiförbrukning och därmed låg total driftkostnad.

Vad betyder ljudnivån?

En fläkt låter och med högt luftflöde blir ljudet ännu högre. Dagtid kanske inte ljudnivån spelar särskilt stor roll. På natten vill vi inte störas av en fläkt, men vi vill ha god luftkvalitet. De olika fabrikaten med fläktar tar hänsyn till detta och har ett särskilt natt- eller sömnläge.

Vad gäller angående garantier, installation, design och pris?

För de presenterade märkena ingår en tillverkningsgaranti på två år. Installation av luftfuktare kan konsumenten göra själv även om man inte är särskilt händig. Samtliga märken kräver skötsel med rengöring och filterbyte. För ett av märkena finns inga filter utan skötseln begränsar sig till rengöring av en partikelkollektor. Designen för de olika märkena får anses vara god och denna faktor bör inte vara av särskilt stor betydelse för val av luftrenare.

Hur skall man se på investering och underhållskostnad? Prisintervallen för de presenterade luftrenarna ligger från ca 3000 kr upp till 8000 kr. Om hälsoskäl är den viktigaste faktorn så borde det vara motiverat att investera i en dyrare modell. Man bör emellertid vara observant på att de olika modellerna har helt olika underhålls- och driftskostnader.

Källhänvisningar

Testfakta
thespruce
performance-test-report
bygghemma