En luftvärmepump plockar in uteluftens energi och värmer upp husets inneluft, alternativt kyler ner den. Det går att utnyttja uteluft med mycket låg temperatur. För en lekman låter detta som ett mirakel, så hur är detta möjligt? Enkelt kan man säga att det fungerar som i ett kyl- eller frysskåp. Inuti värmepumpen cirkuleras ett köldmedium som växlar mellan att vara i gas- eller vätskeform. Beroende på trycksättningen tar detta köldmedium upp eller avger energi eller värme.

I den här artikeln får du information om:

 • Vilken luftvärmepump som är vår testvinnare, bästa budgetval och bästa premiumalternativ
 • Vad du bör tänka på när du väljer modell
 • Vilket underhåll och vilken service behövs samt vilka garantier gäller
 • Vilka funktioner har olika luftvärmepumpar

Ett köp av en luftvärmepump leder till energibesparing, bättre värmekomfort och kan till och med sägas vara klimatsmart. Pumpen drivs visserligen av köpt elenergi, men utväxlingen är god. På årsbasis kan man få ut upp till 6 kWh för varje kilowattimme som köps in. Utbytet varierar med totalt årsvärmebehov och klimatzon. Om man dessutom köper så kallad grön el för att driva pumpen har man gjort ett fossilfritt och klimatsmart val. Många luftvärmesystem ser till att värmen fördelas i rummen på ett balanserat sätt via olika sensorer.

Luftvärmepumpen kan styras via en fjärrkontroll. I många fall behövs enbart underhållsvärme, om huset lämnas obemannat under en längre tid. Då undviker man att vattenledningar fryser, men framförallt blir det varmt och skönt när man kommer hem.

Testvinnare: Mitsubishi Hero LN25

Mitsubishi Hero LN25

SCOP-värde: 5,2
Ljudnivå inomhusdel: 19 dB
Ljudnivå utomhusdel: 46 dB
Kylning: Ja
Energiklass Kylning: A+++
Energiklass uppvärmning: A+++
Värmeeffekt: 8,7 kW
Luftflöde: 864 m3/h
Mått inomhus (BHD): 89 * 31 * 23 cm
Mått utomhus (BHD): 80 * 56 * 29 cm
Funktioner: Timer, Avfuktning, Fjärrkontroll, Inbyggd Wi-Fi, Mobilapp för styrning av funktioner

Fördelar

 • Hög dimensionerad effekt och energieffektiv – klarar rejäl köld
 • Riktat luftflöde och anpassad temperatur när ingen finns i rummet
 • Olika temperatur under veckans dagar – ingen onödig energiförbrukning
 • Styrning via fjärrkontroll – värme när det behövs och när du kommer hem
 • Modern design i flera färger – ingen trist möbel

Energiåtgång och effekt 

Detta märke utmärker sig genom att ha en låg förbrukning av köpt energi i förhållande till värmeutbytet. Värmepumpen kan leverera värme vid så låg utomhustemperatur som minus 35 grader. Den ger jämn värme även om temperaturen utomhus är låg. Den yta som skall värmas kan variera från 25 till 120 kvadratmeter. Genom hög dimensionerad effekt klarar pumpen stora ytor och även rejält kalla dagar. Beräknat över ett helt år kan värmepumpen leverera mer än fem gånger den elenergi som köps in. Det innebär att den har ett så kallat SCOP-värde på 5,2. Köp av 1 kWh ger 5,2 kilowattimmar värmeenergi.

Luftvärmepump med smarta funktioner

Värmepumpen har smarta funktioner. Den känner av var i ett rum en person finns och kan styra luftflödet dit det behövs. Luftflödet kan styras i två riktningar samtidigt. Detta innebär att produkten lämpar sig för en bostad med öppna ytor. När ingen finns i rummet kan temperaturen sänkas eller höjas med två grader beroende på driftläge. Det går även att programmera värmepumpen så att den ger olika temperatur under veckans olika dagar. Pumpen kan till och med vara avstängd vissa tider. Parallellt med värmetillförsel kan även produkten fungera som luftrenare. Partiklar och vissa oönskade lukten kan tas bort.

Pumpens ljudnivå är mycket låg. För natten finns ett nattläge som innebär att ljudnivån sänks ytterligare. Din nattsömn störs alltså inte. Hero har inbyggt WiFi och den kan styras via fjärrkontroll. Ytterligare en fördel är att produkten kan reverseras, vilket innebär att den kan kyla rummet till exempel under varma sommardagar. Det går även att köra pumpen på enbart fläktläge och därmed sprida värme från andra källor i rummet, till exempel om det finns braskamin eller öppen spis.

Köldmedium, garantier, design, pris och prestanda

I värmepumpen används R32 som köldmedium och är miljövänligt och energieffektivt. Detta köldmedium finns i de flesta moderna värmepumpar. Leverantören lämnar en garanti på fem år på produkten. Hero har en attraktiv design med fyra färgval. Jämfört med andra produktalternativ ligger Hero i den högre prisklassen men med hög prestanda.

Bästa budgetval: Panasonic CZ25WKE

Panasonic CZ25WKE

SCOP-värde: 4,3
Ljudnivå inomhusdel: 20-40 dB
Ljudnivå utomhusdel: 43-47 dB
Kylning: Ja
Energiklass Kylning: A++
Energiklass uppvärmning: A+
Värmeeffekt: 1,45 kW
Mått inomhusdel (BHD): 78 * 29 * 21 cm
Mått utomhusdel (BHD): 82 * 62 * 30 cm
Funktioner: Timer, Fjärrkontroll, Inbyggd Wi-Fi, Mobilapp för styrning av funktioner

För- och nackdelar

 • Lämplig för mindre hus och utrymmen, till exempel garage
 • Underhållsvärme för att undvika frostskador i utrymmen eller sommarstugan
 • Kompakt modell som kan byggas in diskret
 • Luftkonditionering sommartid
 • Begränsade möjlighet till styrning av luftflödet

Energiåtgång och effekt

Panasonic CZ25WKE har ett bra förhållande mellan inköpt energi för drift av pumpen och den värmeenergi den kan avge. Pumpen kan leverera värmeenergi vid så låg temperatur utomhus som ned till minus 25 grader. Den passar med andra ord väldigt bra i nordiskt klimat. Denna luftvärmepump lämpar sig väl för mindre hus upp till 100 kvadratmeter. Den har även sin plats i sommarstugor, större förråd och garage. Den kan också lämna underhållsvärme i intervallet 8 – 15 grader och därmed hålla lokaler frostfria. Beräknat över ett helt år kan denna luftvärmepump leverera cirka 4,3 kWh per inköpt kWh elenergi. Pumpen har en effekt på 3,4 kW för värme och 2,5 för kyla. Pumpen kan alltså användas både för att värma och kyla ett utrymme.

Funktioner

Produkten är försedd med ett luftreningssystem kallat Nya Nonoe-X. Genom luftreningen elimineras pollen, bakterier, mögel, virus och allergener inomhus. Det är oklart vilka begränsningar som finns i denna funktion. Genom en inbyggd avfuktare förhindras att mögel och bakterier bildas i luften. Värmepumpen kan också med fördel användas för att åstadkomma ett komfortabelt inomhusklimat, dvs. luftkonditionering när det är varmt ute. Pumpen är dessutom tyst nog för att passa för arbetsrum och sovrum. Värmepumpen kan köpas med en option för att möjliggöra fjärrstyrning.

Köldmedium, garantier, design, pris och prestanda

Som köldmedium används R32, precis som i många andra moderna värmepumpar. Kraven ställs bland annat från EU för att förhindra växthusgaser att avgå till atmosfären. Leverantören lämnar fem års full garanti förutsatt att installation ingår i köpet. Värmepumpen är kompakt och designen uppges vara anpassad till nordisk stil. Produktens färg är vit. Prismässigt ligger denna luftvärmepump i en lägre prisklass

Bästa premiumval: Panasonic VZ9SKE

Panasonic VZ9SKE

SCOP-värde: 6,2
Ljudnivå inomhusdel: 18-44 dB
Ljudnivå utomhusdel: 64 dB
Kylning: Ja
Energiklass Kylning: A+++
Energiklass uppvärmning: A+++
Värmeeffekt: 3,6 kW
Mått inomhusdel (BHD): 89 * 30 * 38 cm
Mått utomhusdel (BHD): 80 * 63 * 30 cm
Funktioner: Timer, Avfuktning, Fjärrkontroll, Display, Inbyggd Wi-Fi

För- och nackdelar

 • Mycket effektiv med ett SCOP-värde på 6,2
 • Lämplig för större hus
 • Kraftigt dimensionerat luftflöde – styr luftströmmen mot personer
 • Fjärrkontroll – lägre energiförbrukning när ingen är hemma
 • Solljusdetektor för reglering av inomhusklimatet – tar hänsyn till stora fönster
 • Tilltalande design – möjlighet till färgval

Högeffektiv luftvärmepump

Panasonic VZ9SKE har mycket god prestanda och är en av marknadens mest kraftfulla värmepump. Den fungerar även vid temperaturer som har fallit ned till minus 35 grader. Värmepumpen är därmed väl anpassad till det nordiska klimatet. SCOP-värdet eller årsverkningsgraden är hög eller 6,2. På årsbasis ger den 6,2 kWh värmeenergi för varje inköpt kilowattimme el för att driva pumpen. Denna värmepump lämpar sig utmärkt för större utrymmen upp till 145 kvadratmeter. Effekten vid uppvärmning är 7,8 kW och för kylning 3,0 kW. Den ger värme på vintern och kan kyla på sommaren. Pumpen arbetar steglöst och ger underhållsvärme i intervallet 8 – 15 grader. Därmed värms utrymmen som inte är så frekvent besökta fukt- och frostfria.

Funktioner

Produkten har ett luftreningssystem kallat Nanoe G. Genom nanoteknik tar man upp 99 % av luftburna partiklar, damm, virus och bakterier. Positivt för känsliga personer med allergier eller liknande problem. Värmepumpen har en speciell energilagringsteknik som fångar upp spillvärme från kompressorn, därigenom kan värmepumpen producera värme även under den avfrostningscykel som behövs för pumpens utomhusdel. Produkten uppges ha ett kraftfullt luftflöde för att snabbt nå önskad temperatur. Denna luftvärmepump har en låg ljudnivå som ligger på 18 dB. Inbyggt i systemet finns en detektor för solljus och som gör att hänsyn tas till inflödet av solljus och som därigenom anpassar inomhusklimatet. Fjärrkontroll finns för styrning och reglering av värmepumpen. Den återstartar automatiskt efter strömavbrott.

Köldmedium, garantier, design, pris och prestanda

Som köldmedium används R32, vilket får anses vara standard för moderna värmepumpar. Detta ger ett klimatsmart alternativ med enbart begränsade utsläpp till atmosfären. Leverantören ger alltid fem års totalgaranti på värmepumpens inom- och utomhusdel med arbete och reservdelar. Värmepumpen har en attraktiv design. Produktens pris ligger i det övre skiktet jämfört med konkurrerande alternativ.

4: Toshiba SHORAI 25

Toshiba SHORAI 25

SCOP-värde: 4,6
Ljudnivå inomhusdel: 25-42 dB
Ljudnivå utomhusdel: 47 dB
Kylning: Ja
Energiklass Kylning: A++
Energiklass uppvärmning: A++
Värmeeffekt: 6,5 kW
Luftflöde: 1920 m3/h
Mått inomhusdel (BHD): 80 * 29 * 23 cm
Mått utomhusdel (BHD): 78 * 56 * 29 cm
Funktioner: Fjärrkontroll, Smartfunktion, Forcerad avfrostning, Veckotimer

För- och nackdelar

 • Miljöanpassat köldmedium R32
 • Vid eventuella strömavbrott startar Shorai automatiskt upp sig igen
 • ● Kan kombineras med andra värmekällor – behövs för spetsvärme vintertid
 • ● Forcerad avfrostning
 • ● Timer för veckans dagar ger energibesparing
 • ● Kompakt inomhusdel och lågt ljud
 • ● Något lägre årsverkningsgrad och effekt jämfört med andra fabrikat

Toshiba SHORAI 25 har en årsverkningsgrad på 4,6. För 1 kWh inköpt elenergi får man ut 4,6 kilowattimmar. Nämnda värde gäller för varm klimatzon. För kall klimatzon (som exempelvis övre Norrland) uppges årsverkningsgraden till 3,8. Pumpen fungerar ned till utomhustemperatur på minus 25 grader. Den yta som kan värmas ligger mellan 10 – 125 kvadratmeter. I likhet med andra värmepumpar av typen luft-luft, kan man både värma och kyla huset. Värmeeffekten varierar med utomhustemperaturen. Vid minus 25 grader blir effekten 2,2 kW och vid plus 7 grader blir den 6,5 kW. Pumpen kan ställas in för underhållsvärme på 8 grader. Man kan också spara energi genom att hålla olika temperatur i olika utrymmen av huset.

Funktioner

 Med luftvärmepumpen följer att den tillförda luften renas från partiklar mm. Pumpen har en låg ljudnivå på 25 dB. Systemet fungerar bra tillsammans med andra värmekällor som till exempel en braskamin. Produkten är försedd med forcerad avfrostning. Bra för tufft utomhusklimat. Värmepumpen styrs med kontrollpanel, fjärrkontroll eller mobiltelefon. Det senare kräver att du lägger till en WiFi-modul. Det går därmed att kontrollera värmepumpen när- och varsomhelst. Efter avklarat strömavbrott startas pumpen automatiskt. Inomhusdelen har en display som visar vilka lägen som är i drift. Via fjärrkontrollen kan även ljudet på pumpens utomhusdel ställas om. På natten behöver inte känsliga grannar bli störda. Enheten är också försedd med timer så att pumpen kan styras och regleras över en veckas period.

 Köldmedium, garantier, design, pris och prestanda

Liksom andra moderna värmepumpar används köldmedium R32. Detta faktum poängteras av alla leverantörer för att visa att man inte längre släpper ut växthusgaser till atmosfären. Leverantören lämnar fem års garanti. Värmepumpen har ett kompakt utförande får anses kunna smälta in i ett hem utan att vara störande. Denna värmepump ligger i den lägre prisklassen, men får anses ha en bra relation mellan pris och prestanda

5: Mitsubishi Hero LN35

Mitsubishi Hero LN35

SCOP-värde: 5,1
Ljudnivå inomhusdel: 19 dB
Ljudnivå utomhusdel: 49 dB
Kylning: Ja
Energiklass Kylning: A+++
Energiklass uppvärmning: A+++
Värmeeffekt: 4,0 kW
Luftflöde: 822 m3/h
Mått inomhusdel (BHD): 89 * 31 * 23 cm
Mått utomhusdel (BHD): 80 * 56 * 29 cm
Funktioner: Timer, Avfuktning, Fjärrkontroll, Inbyggd Wi-Fi, Mobilapp för styrning av funktioner

För- och nackdelar

 • Steglös underhållsvärme i intervallet 10 – 31 grader – anpassad till nordiskt klimat
 • Styrt luftflöde och avkänning via sensor – söker upp personer i rummet
 • En av marknadens mest kraftfulla luft-luftvärmepump
 • Dubbla luftriktningar – täcker stor uppvärmningsyta
 • Fläkt för spridning av luft från olika värmekällor som braskamin, öppen spis mm

Energiåtgång och effekt

Produkten har en årsverkningsgrad på 5,1, dvs 1 kWh köpt el ger 5,2 kWh för uppvärmning. Värdena är uppgivna för medeltemperatur och är i högsta energiklass. Värmepumpen kan utvinna värme ned till en utomhustemperatur på minus 35 grader. Uppvärmningsyta ligger från 25 och upp till 130 kvadratmeter. Det går både att värma och kyla huset. Värmepumpen är dimensionerad så att den kan klara stora ytor vid låg temperatur utomhus. Denna produkt har också en steglös underhållsvärme från + 10 till + 31 grader. Jämfört med tidigare modeller av luftvärmepumpar har detta temperaturintervall höjts efter önskemål från kunder. Sannolikt en anpassning till nordiska förhållanden.

Funktioner

Tillverkaren har lagt in flera smarta funktioner i denna variant av luft-luftvärmepump. Många av dessa finns i och för sig i modellen Mitsubishi Hero LN25. Värmepumpen har en sensor som känner av var i rummet en person befinner sig. Luften styrs mot eller ifrån personen beroende på driftläge. En närvarosensor memorerar rörelsemönster i rummet. Optimerar komforten och förbrukningen av energi. Det finns en funktion som gör att temperaturen i ett tomt rum kan sänkas eller höjas med två grader celsius, som naturligtvis är energibesparande. Dubbla luftriktare finns och dessutom kan befintlig luft cirkuleras med en fläkt. Inställning via en fjärrkontroll. Enheten har inbyggd WiFi för fjärrstyrning. Timerfunktion gör att det är möjligt att ställa in driftlägen och temperatur för respektive dag. Ljudnivån för inomhusdelen är mycket låg. På natten sänks ljudnivån ytterligare.

Köldmedium, garantier, design, pris och prestanda

Värmepumpen använder R32 som köldmedium. Leverantören lämnar fem års garanti. Designen är modern och inomhusdelen finns i olika färger. Pumpen ligger i högsta prisklassen, men får anses ha en bra relation mellan pris och prestanda. Denna modell är sannolikt den mest kraftfulla och med högsta prestanda på marknaden. Tillverkaren har också lagt stor vikt vid design för att inomhusdelen skall passa in i rummet.

Köpråd – att tänka på innan du köper en luftvärmepump

Varför installera en luft-luftvärmepump?

Det finns en rad olika motiv till att installera en värmepump. Ett första motiv kan vara att få en så låg uppvärmningskostnad som möjligt. En luft-luftvärmepump kan vara lämplig i hus med befintligt värmesystem. Har man installerat direktverkande el är fördelen uppenbar. I sådant fall betalar man för varje kilowattimme som går åt för uppvärmning. Genom en värmepump betalar man för en kWh, men kan få ut upp till sex kWh beroende på fabrikat och klimatzon. Det finns även andra installerade värmesystem där en luftvärmepump kan ses som ett komplement som ger besparingar. För vissa utrymmen i ett hus skulle man kanske vilja ha underhållsvärme för att hålla borta fukt, mögel mm. Äldre hus med dåligt isolerat källarplan är ett exempel på detta. Uppvärmning av garage är ett annat. Har man fritidshus kan luft-luftvärmepump komma till nytta. Många fabrikat erbjuder fjärrstyrning genom installerad WiFi. Det kan vara skönt att efter en resa komma fram till en uppvärmd stuga.

Vilket är värme- och effektbehovet?

Ett första steg är självklart att konstatera befintlig energikonsumtion och den årliga kostnaden för uppvärmning. Kanske vill man reducera energiförbrukningen genom att isolera bättre eller att byta fönster. Efter det har man ett energibehov som skall täckas med att installera en luftvärmepump. Hur räknar man på det? Tilltänkta leverantörer kommer gärna med offerter, men kanske skall man skaffa sig en egen kunskap. Avgörande är vilken yta eller snarare volym som skall täckas samt naturligtvis hur utomhustemperaturen varierar över året. SMHI erbjuder sådan statistik för orter och klimatzoner. En god idé är att låta en neutral energirådgivare räkna ut från sådana uppgifter vilket energibehov som behövs i det aktuella fallet.

Leverantörerna lämnar uppgifter om årsverkningsgrad och värmepumpens effekt i olika avseende. Problemet är att vissa sådana uppgifter är standardiserade och något teoretiska. Vid val mellan olika fabrikat får man se dessa uppgifter som indikationer på vad respektive märke kan åstadkomma i energireduktion. Det är också orealistiskt att en luft-luftvärmepump skall täcka hela årsbehovet. Normalt räknar man med att värmebehovet under kalla dagar skall tillföras via tillskottsvärme, till exempel med direktverkande el, braskamin eller redan befintligt värmesystem. Om hela spetsbelastningen skulle täckas in blir effektbehovet för stort.

Hur viktigt är komfort och luftkvalitet?

En luft-luftvärmepump fungerar bäst om huset har öppna ytor. Flera fabrikat har dubbla luftflöden som dessutom lokaliserar personer i rummet. Inomhusdelens placering i rummet har betydelse. De flesta värmepumpar har inbyggda system för luftrening. Detta får betraktas som en tillkommande fördel, särskilt om känsliga personer befinner sig i rummet. Det är dock oklart hur effektivt en luftvärmepump med filter tar bort bakterier och virus. De flesta fabrikat framhåller denna aspekt och hur som helst kan man betrakta detta som en funktion man får mer eller mindre gratis.

Är ljudnivån viktig?

De flesta fabrikat har låg ljudnivå. Några har driftlägen där ljudnivån kan regleras över dygnets timmar. Det får anses vara en individuell fråga om ljudnivån skall vara avgörande vid val av värmepump.

Vad betyder styrning och reglering för ekonomin?

Möjlighet till styrning av luftflöde och temperatur har stor betydelse för såväl komfort som värmeekonomi. Flera fabrikat har sofistikerade lösningar för att sprida luftströmmarna. Det är viktigt att kunna reglera temperaturen i olika utrymmen över dagen och veckan eller till och med säsong. Avgörande för ekonomin är att inte i onödan värma eller kyla tomma rum. Fabrikat i den övre prisklassen har utvecklade system för styrning och reglering av temperaturen. Den extra investeringen blir återbetald, speciellt om den uppvärmda ytan är omfattande. Om luftpumpen installeras enbart för underhållsvärme behöver inte styrning och reglering ha samma betydelse.

Vilka miljöaspekter skall man ta hänsyn till?

Samtliga fabrikat framhåller att ett miljövänligt köldmedium används. Tidigare har det riktats kritik mot att till exempel freon har använts som har haft katastrofala effekter på atmosfärens ozonlager. Den som värnar om klimatet kan naturligtvis se en luftvärmepump som ett miljövänligt alternativ. Man värmer fossilfritt och sparar på högvärdig energi genom det energiutbyte en värmepump ger. För den miljömedvetne är en luftvärmepump ett bra alternativ. Vissa skeptiker har påpekat att värmepumpar drar el för sin drift och därmed kommer att kräva utbyggnad av landets elnät. Det kan stämma, men å andra sidan vill landet ställa om så att vi kan producera så kallad grön el från vind och sol. På sikt klarar solen allt. Luftvärmepumpen drivs av solenergi och tar upp luft som är uppvärmd  av solen.

Vad gäller om garantier, installation, design och pris?

Samtliga omnämnda fabrikat lämnar fem år garanti. Detta förutsatt att leverantören ombesörjer installationen. Livslängden på en luftvärmepump kan beräknas till åtminstone 15 år. Något beroende på vilket utomhusklimat som råder. Några fabrikat lägger stor vikt vid värmepumpens design, vilket säkert är betydelsefullt i många fall. Om pumpen dock skall fungera för underhållsvärme i en undanskymd plats saknar det förmodligen betydelse.

Att ta beslut om en investering i en luft-luftvärmepump känns betydligt lättare än att installera andra alternativ med värmepump. Installation av jordvärme eller bergvärme blir en betydligt större investering. De kräver dessutom en mer omfattande planering och ombyggnad. Det går givetvis även att minska uppvärmningskostnaden med att köpa en luft-vattenvärmepump. Då måste du ha ett vattenburet system med radiatorer eller värmegolv. Den ekonomiska risken med investering i luftvärmepump får anses vara ganska begränsad vid olika jämförelser.

Prisspannet mellan de olika fabrikaten och modellerna är inte påfallande stort. Men man får ändå räkna med att skillnaden mellan de dyraste och de billigaste fabrikaten är några tusenlappar. Förutsatt att den uppvärmda ytan är någorlunda stor kommer även de något dyrare modellerna ha en kort ekonomisk återbetalningstid. Dessa modeller har fördelar vad gäller styrning och reglering av temperaturer och luftflöden. De dyrare modellerna har den bästa relationen mellan pris och prestanda.

Källhänvisningar

Bygghemma

Hemfakta